Download – Stáhněte si....

programy,návody,pokyny...

Datum poslední aktualizace 11.10.2011

Programy (freeware – zdarma)

Zálohování z PC na USB flasdisk a opačně…....stáhněte zde  nebo zde

Kalendář 1.3…..........................stáhněte zde  nebo zde

TotalCmd 7.01….......................stáhněte zde  nebo zde

CSV editace 1.0.........................stáhněte zde  nebo zde

Programy (payware – placené)

Aplikace RvoSms 1.991…..........stáhněte zde
  nebo zde

Aplikace PromoticRvo 6.5….....stáhněte zde nebo zde 
Aplikace Rvo 6.5 zip…...............stáhněte zde nebo zde

Aplikace Rvo 6.6 zip PL…..........stáhněte zde nebo zde 
Systém Promotic 6 Sp9 zip….....stáhněte zde nebo zde

 

Návody

Návod k programu  - PromoticRvo 6.6 (26.5.2011) .................................stáhněte zde nebo zde
 
Návod k programu   - PmRvo (SmsServer) 1.9
(2.12.2011) .................................stáhněte zde nebo zde
 
Návod na dálkový odečet z Mostu - PromoticRvo 6.5
(30.6.2007)........stáhněte zde
 
Popis novinek 2010 - PromoticRvo 6.6
(26.5.2011) .................................stáhněte zde nebo zde
 

Návod k programu  - RvoSms 1.99.........................................stáhněte  zde  nebo zde 
 

Návod k programu  - RvoSms 1.99 English...........................stáhněte  zde  nebo zde
 Html stránku na přístup na web http://www.rvo.cz/.........................................stáhněte  zde  nebo zde